; Aplikace

Dotazník

Vlastní hodnocení konzumace alkoholu a porovnání s vrstevníky na základě sociodemografických vlastností

Demografické údaje:

 1. Pohlaví:
 2. Kolik je Vám let?
 3. Rodinný stav:
 4. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
 5. Jaká je v současné době forma Vašeho pracovního zařazení?
  • Jiná (prosím specifikujte):
 6. Pracujete ve směnném provozu?
 7. Jaké je Vaše ekonomická situace?
 8. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?
 9. Jak jste vysoký/á? cm
 10. Jaká je Vaše orientační váha? kg

Konzumace alkoholu

 • Jak často se napijete nějakého alkoholického nápoje?
 • Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte v typický den, kdy něco pijete?
 • Jak často vypijete 4 nebo více sklenic alkoholického nápoje při jedné příležitosti?
 • Jak často během posledního roku jste zjistil/a, že nejste schopen/schopna přestat pít jakmile začnete?
 • Jak často během posledního roku jste nebyl/a kvůli pití schopen/schopna udělat to, co se od Vás normálně očekávalo?
 • Jak často jste se během posledního roku potřeboval/a napít hned ráno, abyste se dostal/a do formy po nadměrném pití předešlý den?
 • Jak často jste během posledního roku měl/a pocit viny nebo výčitek svědomí po pití?
 • Jak často se během posledního roku stalo, že jste si nebyl/a schopen/schopna vzpomenout, co se stalo předešlý den večer, protože jste pil/a?
 • Utrpěl/a jste Vy nebo někdo jiný úraz v důsledku Vašeho pití?
 • Měl někdo z Vašich příbuzných, přátel, nebo Váš lékař výhrady kvůli Vašemu pití nebo Vám doporučoval s pitím přestat?
 • Jak často jste pil/a pivo během posledních 12 měsíců?
 • Kolik sklenic jste vypil/a v průměru v den, kdy jste pil/a pivo během posledních 12 měsíců?
  • Uveďte prosím počet sklenic (0,5 litru):
 • Jak často jste pil/a víno během posledních 12 měsíců?
 • Kolik sklenic jste vypil/a v průměru v den, kdy jste pil/a víno během posledních 12 měsíců?
  • Uveďte prosím počet sklenic (Sklenice vína je 2 dcl. Započítávají se jakékoli druhy vína, včetně šumivých, dezertních atp.):
 • Jak často jste pil/a lihoviny během posledních 12 měsíců?
 • Kolik sklenic jste vypil/a v průměru v den, kdy jste pil/a lihoviny během posledních 12 měsíců?
  • Uveďte prosím počet sklenic po 0,5 deci):
 • Jak často jste během posledních 12 měsíců konzumoval/a 5 a více půllitrů piva, nebo 5 a více dvoudecových sklenic vína, nebo 5 a více půldecových sklenic lihovin při jedné příležitosti? Sečtěte sklenice všech druhů nápojů dohromady.
 • Jaké je nejvyšší množství jednotek alkoholických nápojů, které jste vypil/a v jednom dni/při jednom posezení v posledních 3 měsících?
 • Zkuste prosím odhadnout, kolik v průměru utratíte za alkohol za jeden měsíc?
 • Škálová otázka:
  Je to:
 • Odhadněte prosím, kolik sklenic jednotlivých nápojů jste zkonzumovali za 1 měsíc?
  Nápoj   Zkonzumované nožství
  za 1 měsíc
  Průměrná cena Celkem
  Karibský rum (Bacardi, Cpt. Morgan) 0,4 dcl 50 Kč
  Tuzemský rum (Tuzemák, Božkov) 0,4 dcl 27 Kč
  Skotská whisky (Jack Daniels apd.) 0,4 dcl 65 Kč
  Irská whisky (Jameson, Tullamore Dew) 0,4 dcl 55 Kč
  Koňak (Martell apd.) 0,4 dcl 90 Kč
  Vermut (Cinzano, Martini) 0,4 dcl 35 Kč
  Tequila 0,4 dcl 55 Kč
  Gin (Gordons apd.) 0,4 dcl 45 Kč
  Vodka (Finlandia, Amundsen apd.) - 35-40 % alkoholu 0,4 dcl 45 Kč
  Fernet, Becherovka 0,4 dcl 40 Kč
  Pivo výčepní 0,5 l 28 Kč
  Pivo ležák - značkové (Pilsner, Stella) - malé 0,33 l 30 Kč
  Pivo ležák - značkové (Hoegarden, Heineken, Stella aj.) - velké 0,5 l 60 Kč
  Víno červené (jakostní, rozlévané) 0,2 dcl 44 Kč
  Víno bílé (jakostní, rozlévané) 0,2 dcl 42 Kč
  Cider točený 0,33 l 60 Kč
  Cider lahvový 0,33 l 30 Kč
  Pivo Radler (s příchutí) 0,5 l 18 Kč

Výsledky

Na základě Vašich odpovědí se řadíte mezi:

Shrnutí Vaší konzumace alkoholu

 • V průběhu posledních 12 měsíců, jste za jeden den průměrně vypil/a:
  g alkoholu piva, což je odhadem kJ.
  g alkoholu vína, což je odhadem kJ.
  g alkoholu lihovin, což je odhadem kJ.
 • V průběhu posledních 12 měsíců jste zkonzumoval/a g alkoholu v nadměrných dávkách při jedné příležitosti.
 • V průběhu posledních 12 měsíců jste v průměru zkonzumoval/a g alkoholu denně.

Finanční stránka

 • Za 1 měsíc jste podle Vašeho odhadu utratil/a Kč za alkohol
 • Podle ekonomické kalkulačky jste hrubým odhadem utratil/a
 • Jedná se přibližně o % Vašeho příjmu
1 velké pivo 500 ml 16 g alkoholu
1 sklenice vína 200 ml 17-18 g alkoholu
1 malá slenice likéru 100 ml 18 g alkoholu
1 panák tvrdého alkoholu 50 ml 16 g alkoholu
Hladina alkoholu v krvi, změny pocitů a změny v chování
Hladina alkoholu Pocity Chování
0,4 ‰ Pocit uvolnění Vyšší riziko úrazů
0,6 ‰ Změny nálady Zhoršený úsudek, zhoršená schopnost rozhodování
0,8 ‰ Pocity tepla, euforie Oslabení zábran, zhoršené sebeovládání, zhoršení postřehu, roste riziko úrazů
1,2 ‰ Vzrušení, emotivnost Povídavost, roste riziko ukvapeného (impulzivního) jednání
1,5 ‰ Zpomalenost, otupělost Setřelá řeč, někdy sklon k násilí
2,0 ‰ Výrazná opilost Obtížná řeč, dvojité vidění, poruchy paměti, případný spánek
3,0 ‰ Možnost bezvědomí Nereaguje na zevní podněty, ohrožen vdechnutím zvratků
4,0 ‰ Hluboké bezvědomí Riziko zástavy dechového centra v mozku a zadušení, smrtelné ohrožení

Jste ochotný/á zapřemýšlet o své konzumaci alkoholu a zkusit změnit své konzumní návyky?

  

Odměna

Vaše účast ve výzkumu bude honorována jednorázovou částkou 200 Kč, která bude zaslána po vyhodnocení Vašich odpovědí na předem dané číslo Vašeho bankovního účtu. Po 30 dnech Vás budeme kontaktovat s krátkým návazným dotazníkem ohledně konzumace alkoholu, po jehož vyplnění obdržíte dalších 100 Kč, které Vám opět zašleme na Váš bankovní účet (viz Informace o výzkumném projektu pro dobrovolníky (PDF 183 kB)).

Pro zaslání Vaší odměny a možnost Vás dále kontaktovat, vyplňte, prosím, následující údaje:


Motivační rozhovor

 • Jaký je Váš žebříček hodnot?
 • Co Vás vede ke konzumaci alkoholu?

  Dobé důvody proč pít méně

  • Budu déle žít – pravděpodobně o pět až deset let.
  • Budu lépe spát.
  • Budu šťastnější/spokojenější.
  • Ušetřím spoustu peněz.
  • Zlepší se mé vztahy s ostatními.
  • Zůstanu déle mladší.
  • Dosáhnu více ve svém životě.
  • Zvýší se naděje, že se dožiji stáří v dobrém zdravotním stavu, bez předčasného poškození mozku.
  • Budu mít lepší výsledky v zaměstnání.
  • Snáze zůstanu štíhlý/á, protože alkoholické nápoje obsahují spoustu kalorií.
  • Sníží se pravděpodobnost úmrtí na srdeční a nádorové onemocnění.
  • Značně se sníží pravděpodobnost smrti uhořením nebo utonutím.
  • Je menší pravděpodobnost toho, že se dostanu do problémů s policií.
  • Podstatně klesne pravděpodobnost, že zemřu na onemocnění jater (12x nižší pravděpodobnost).
  • Značně se omezí pravděpodobnost, že zemřu při automobilové nehodě (3x nižší pravděpodobnost).
  • MUŽI: Pravděpodobně se zvýší moje sexuální výkonost.
  • ŽENY: Sníží se riziko neplánovaného otěhotnění a možnost, že dojde k poškození nenarozeného dítěte.
 • Jaké pozitivní a negativní zkušenosti máte v souvislosti s pitím alkoholu?

  Vyjádřete v % poměr mezi Vašimi pozitivními a negativními zkušenosti s alkoholem.
  Pozitiva:
  Negativa:
 • Zkuste zapřemýšlet nad tím, jak ovlivnila konzumace alkoholu Váš žebříček hodnot?
 • Na stupnici od 1-10: Jak se v tuto chvíli cítíte připraven/a omezit pití alkoholu?
  Nejméně připraven/a
  Nejvíce připraven/a
  • Co můžete udělat, aby se Vaše hodnocení zlepšilo o 1-2 stupně?
 • Na stupnici od 1-10: Jak moc si věříte, že dokážete omezit své pití alkoholu?
  • Co můžete udělat, aby se Vaše hodnocení zlepšilo o 1-2 stupně?
 • Zkoušel/a jste v minulosti omezit Váš příjem alkoholu?
    
  • Jaké strategie jste použil/a, a jak úspěšný/á jste s nimi byl/a?
  • Zde vidíte seznam dalších strategií pro omezení příjmu alkoholu, označte, prosím, které další strategie se Vám zdají splnitelné?
  • Kterou strategii (které strategie) byste chtěl/a zkusit v nadcházejícím týdnu?
  • Zde vidíte seznam strategií pro omezení příjmu alkoholu, označte, prosím, které strategie se Vám zdají splnitelné.
  • Kterou strategii (které strategie) byste chtěl/a zkusit v nadcházejícím týdnu?
 • Ve kterých z uvedených rizikových situací se nejčastěji nacházíte?
  • Jak byste se mohl/a těmto situacím vyhnout? Z uvedených možností, prosím, označte postup (postupy), který (které) by pro Vás byl/y nejvhodnější.
 • Koho byste mohl/a požádat o pomoc s omezením alkoholu?

Motivační rozhovor

Přečtěte si různá vyjádření o alkoholu a jeho pití. Pokuste se pomocí stupnice vyjádřit svá stanoviska k těmto tvrzením.

Jaké je Vaše stanovisko k následujícím tvrzením? U každého z nich vyjádřete svůj názor.

 1. Je v pořádku pít alkohol, pokud to dodává sebevědomí (na párty atd.).
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 2. Pití alkoholu je součást zábavy.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 3. Být opilý je v pořádku, protože to není tak špatné jako krást nebo ubližovat jiným lidem.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 4. Pokud ostatní někde nechají volně ležet alkohol, tak pokud jej vypiji, je to jejich chyba.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 5. Lidé nemohou být obviňováni za to, že pijí, pokud ostatní kolem nich také pijí.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 6. Pár skleniček ještě nikomu neublížilo.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 7. Je v pořádku pít alkohol, pokud to někomu pomáhá relaxovat.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 8. Pití alkoholu je populární.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 9. Je v pořádku pít alkohol, protože to není tak špatné jako užívání nelegálních drog.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 10. Pokud druzí na večírku stále popíjejí, není možné někoho obviňovat, že pije taky.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 11. Lidé nemohou být obviňováni za pití, pokud jejich přátelé pijí také.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 12. Není důvod trestat jedince za pití alkoholu, koneckonců to nikomu neubližuje.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 13. Je v pořádku pít alkohol, pokud nám to pomáhá vyrovnat se s problémy.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 14. Pití alkoholu zvyšuje sebevědomí.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 15. Pít jen o víkendu je v pořádku, protože to není tak špatné jako pít každý den.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 16. Lidé nemohou být obviňováni z pití, pokud je k tomu jejich rodina/kamarádi pobízí.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 17. Pokud na večírku popíjí všichni, není správné obviňovat pouze jedince.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 18. Opíjet se nemá žádné skutečné dlouhodobé negativní dopady.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 19. Někteří lidé potřebují pít, aby v sobě vzbudili city.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 20. Pokud někdo pije, je to pravděpodobně proto, že se k němu ostatní chovají špatně.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 21. Lidé pijí, protože jinak je těžké s ostatními vydržet.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 22. Pokud někdo pije, je to důsledek tlaku okolí (např. v práci, v rodině).
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 23. Alkohol nás dělá lepšími lidmi.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 24. Když má někdo problémy s pitím, není to jeho vina, může to být geneticky předurčené.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím

Motivační rozhovor

Dotazník morálního vyvázání se

S rizikovou konzumací alkoholu mohou být spojené také výmluvy nebo tvrzení, kterými se snažíme ospravedlnit naše chování (v tomto případě nadměrné pití). Je známo 8 mechanizmů, které lidé nejčastěji používají pro ospravedlnění neetického či problematického chování. Díky tomuto dotazníku budete moci porovnat Vaše skóre u jednotlivých mechanizmů ospravedlňování vůči populaci a zjistit, kde jste se celkově umístili v porovnání s ostatními lidmi.

Následující tvrzení popisují postoje a chování v různých situacích. U každého z nich uveďte, do jaké míry s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte pomocí uvedené stupnice. Prosíme, odpovídejte čestně a pravdivě tak, jak se Vás dané výroky týkají, nebo jak je vnímáte, jak jim rozumíte. U každého tvrzení zvolte vždy pouze jedno číslo a žádné tvrzení nevynechejte.

 1. Je v pořádku rozšiřovat fámy na obranu těch, na kterých mi záleží.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 2. Je v pořádku lhát, aby se přátelé vyvarovali problémů.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 3. Chovat se nečestně je někdy nutné k dosažení ušlechtilého cíle.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 4. Vzít si něco bez souhlasu majitele je v pořádku, pokud si to pouze půjčuji.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 5. Je v pořádku přehlížet určité informace, abych dosáhl/a svého cíle.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 6. Nesdělit všechny informace je součást strategie, když vyjednávám o něčem, co chci.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 7. Když přemýšlíme o tom, jak lidé zkreslují prezentaci sebe sama, je stěží hřích se trochu stylizovat.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 8. Vzít si v obchodě něco malého a nezaplatit za to, nestojí za řeč ve srovnání s jiným nezákonným jednáním, které lidé dělávají.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 9. Pokud vezmeme v úvahu, že jsou lidé, kteří druhé lidi napadají, není zase tak závažná věc poničit někomu majetek.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 10. Lidé by se neměli činit odpovědnými za provedení sporných věcí, když pouze dělali to, co po nich chtěly autority.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 11. Lidé by neměli být obviňováni za špatné chování, pokud je k tomu přátelé přinutili.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 12. Nemůžeme obviňovat lidi za porušování pravidel, pokud je autority k takovému chování vedly.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 13. Lidé by neměli být obviňování za věci, které jsou sporné, pokud je dělají i všichni jejich přátelé.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 14. Je v pořádku lhát, pokud i ostatní souhlasí, že je to ten nejlepší způsob, jak situaci vyřešit.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 15. V situaci, kdy všichni podvádějí, není důvod také nepodvádět.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 16. Prezentovat myšlenky někoho cizího jako svoje vlastní není velký problém.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 17. Neupozornit v obchodě na to, že mi vrátili více peněz než by měli a odejít, nezpůsobí velkou škodu.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 18. Je v pořádku říct menší lež, když o něčem jednáme, protože to nikoho opravdu nepoškodí.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 19. K některým lidem je potřeba se chovat drsněji, protože postrádají city, které by mohly být zraněny.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 20. Je v pořádku chovat se necitlivě k člověku, který sám porušuje ustálená společenská pravidla.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 21. Pachatelé násilné trestné činnosti si nezasluhují, abychom se k nim chovali jako k ostatním lidem.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 22. Lidé, se kterými druzí špatně zacházejí, si většinou takové chování vysloužili něčím, co sami udělali.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 23. Pokud při podnikání dojde k účetní chybě ve Váš prospěch, je v pořádku to nesdělit, protože to byla chyba na druhé straně.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
 24. Pokud bylo soukromí nějakých lidí porušeno, je to pravděpodobně proto, že nebyli zpočátku dostatečně opatrní a nechránili se.
  Zcela nesouhlasím
  Zcela souhlasím
Vaše účast ve výzkumu bude honorována jednorázovou částkou 200 Kč, která bude zaslána po vyhodnocení Vašich odpovědí na předem dané číslo Vašeho bankovního účtu. Po 30 dnech Vás budeme kontaktovat s krátkým návazným dotazníkem ohledně konzumace alkoholu, po jehož vyplnění obdržíte dalších 100 Kč, které Vám opět zašleme na Váš bankovní účet (viz Informace o výzkumném projektu pro dobrovolníky (PDF 183 kB)).

Pro zaslání Vaší odměny a možnost Vás dále kontaktovat, vyplňte, prosím, následující údaje:

Výsledky: Tendence k morálnímu vyvázání se

Porovnání sama sebe ve vztahu k populační normě:

Technika Populační průměr Vaše skóre
Morální ospravedlní 9,09
Eufemistické nálepkování 9,08
Výhodná porovnání 7,17
Přesunutí odpovědnosti 8,09
Rozptylování odpovědnosti 7,41
Překrucování následků 7,99
Odlidšťování 11,6
Přisuzování viny 7,93
CELKOVÉ SKÓRE 68,4

Příklady:

Morální ospravedlní ospravedlnění svého chování za účelem vyššího morálního cíle
př. Je v pořádku se napít, abych se lépe začlenil do skupiny
Eufemistické nálepkování tendence upravovat si skutečnost aby byla přijatelnější
př. Já nemám problém s pitím, jen si občas dám o skleničku víc
Výhodná porovnání porovnávat se s lidmi, kteří jsou na tom hůř/dělají horší věci jak já
př. Jsou lidi, kteří pijí mnohem víc než já, já to mám pod kontrolou
Přesunutí odpovědnosti přesunutí odpovědnosti za to co dělám na někoho jiného
př. Ostatní mě vyhecovali, ať zůstanu a dám si ještě jedno
Rozptylování odpovědnosti rozptýlení odpovědnosti na větší část skupiny, dělají to tak všichni
př. Každý se přeci občas opije, to není nic nenormálního
Překrucování následků minimalizovat/překrucovat následky svého chování za přijatelnější
př. Je lepší když piju, protože jsem pak zábavnější
Odlidšťování dehumanizovat druhé, druzí lidé nejsou na mé úrovni
př. Ostatní jsou pod moji úroveň, a proto piji, abych s nimi vydržel
Přisuzování viny přenesení viny za své chování na někoho druhého
př. Kdyby se dnes všichni tak neopili, tak jsem se neopil taky

Děkujeme za vyplnění dotazníku!
Věříme, že budete mít možnost zamyslet se nad svou rizikovou konzumací alkoholu alespoň v budoucnu.Děkujeme za vyplnění dotazníku!Děkujeme za odeslání Vašich kontaktních informací.
Po 30 dnech Vás budeme kontaktovat s krátkým návazným dotazníkem ohledně konzumace alkoholu.